«

»

Sep 14

1ος Διασυλλογικός αγώνας Ιστιοπλοΐας Αντιπάρου – Κατηγορία «Optimist»

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας «ΩΛIΑΡΟΣ» – 1ος Διασυλλογικός αγώνας Ιστιοπλοΐας Αντιπάρου – Κατηγορία «Optimist»

 

Κατηγορία σκαφών «Optimist» 1-2 Οκτωβρίου 2016

 

optimist-protathlima-antiparos-2016-n

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου «ΩΛIΑΡΟΣ» με υποστηρικτές του, τον Δήμο Αντιπάρου και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου, διοργανώνουν το Διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου Optimist στις κατηγορίες Optimist 15χρονων και Optimist 11χρονων.
2. ΚΑΝΟΝΕΣ
2.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας.
2.2 Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του. Ο κανόνας 61.1(a)(2) «Εάν το μήκος του κύτους του ενάγοντος σκάφους είναι λιγότερο από 6 μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να επιδείξει την κόκκινη σημαία» διαγράφεται.
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική γνωμάτευση.
4.2 Οι αθλητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον Ναυτικό Όμιλο Αντιπάρου μέσω των ομίλων τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Έντυπο δήλωσης συμμετοχής επισυνάπτεται. N.O.Αντιπάρου. φαξ: 2284061061, email: antiparosnc@gmail.com
4.3 Κάθε αποστολή ομίλου πρέπει να συνοδεύεται από προπονητή με σωστικό σκάφος.
Το όνομα του προπονητή πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση συμμετοχής του ομίλου.
4.4 Τα δελτία των αθλητών, τα πιστοποιητικά ασφάλισης των σκαφών και του συνοδευτικού σκάφους, τα
πιστοποιητικά καταμέτρησης των σκαφών και το δίπλωμα ταχυπλόου του προπονητή πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μέχρι τις 25/9/2016.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5.1 Ημ/νία 01/10 έως 12:00 εγγραφές
Ημ/νία 01/10 13:00 ιστιοδρομίες
Ημ/νία 02/10 10:00 ιστιοδρομίες
Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 14:00 ώρα.
5.2 Θα διεξαχθούν 9 ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 5 ιστιοδρομίες την ημέρα.
6. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
6.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.
6.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων το Σάββατο 01 Οκτωβρίου.
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο στενό Πάρου – Αντιπάρου
9. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οι διαδρομή θα είναι τραπέζιο. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
10.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS.
10.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 5.2 και 11 της προκήρυξης και των κανονισμών των κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων.
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
11.1 Πρέπει να πραγματοποιηθούν 3 ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρο το πρωτάθλημα.
11.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες.
(β) Εάν ολοκληρωθούν από 5 και άνω ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης.
12 .ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
12.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι προπονητές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick – stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.
12.2 Κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτει συνοδευτικά σκάφη ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών της ως εξής:
Μέχρι 10 σκάφη, ένα συνοδευτικό.
Από 11 μέχρι 20 σκάφη, δύο συνοδευτικά.
13 .ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους της γενικής βαθμολογίας (Overall), στα 3 πρώτα αγόρια και στα 3 πρώτα κορίτσια κάθε κατηγορίας.
14. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.
Ο διοργανωτής Όμιλος και οι επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα.
Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.
15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τoν Πρόεδρο κ Φαρούπο Γιάννη (6974485675), τον Αντιπρόεδρο κ. Μαρινάτο Τάσο (6973347032) και τoν Γραμματέα κ. Τριαντάφυλλο Γιάννη (6937929783).
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η γραμματεία αγώνων θα είναι οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου (τηλ:2284061061)
Β. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού ομίλου Αντιπάρου.
Δικαιούμενοι ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενίας (Διαμονή 2 νύχτες –Διατροφή Lunch Box και γεύματα) έχουν οι ΑΘΛΗΤΕΣ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ των ομίλων και θα ειδοποιηθούν για το ξενοδοχείο διαμονής τους μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής. Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων και τη διαμονή επικοινωνήστε με την γραμματεία του Ν.Ο. Αντιπάρου στο τηλ:2284061061 μετά τις 05 /09/2016.